Chúng tôi giám sát các tổ chức cạnh tranh để đảm bảo chúng tôi luôn cung cấp những mức giá cao nhất xét về giá dòng.
Thiết lập hoàn lại tiền mặt |  IC Markets
Bước 1.Mở một tài khoản IC Markets
Bằng việc mở tài khoản của bạn thông qua chúng tôi, bạn sẽ giao dịch ở các mức chênh lệch/hoa hồng thấp nhất!
Các khoản thanh toán được ghi có và gửi tự động trước ngày 12 của tháng sau tháng kiếm được khoản tiền mặt hoàn lại.
Đối với câu hỏi "Bạn đã được một Nhà Môi Giới Giới Thiệu đúng không" trả lời "Đúng" và nhập mã chiến dịch: Giảm Chênh Lệch/Hoa Hồng- 10174, Hoàn Tiền Mặt Hàng Tháng- 1516
Bước 2. Chọn loại tài khoản Bước 1. Chọn loại tài khoản
Bước 3. Nhập chi tiết tài khoản của bạn Bước 2. Nhập chi tiết tài khoản của bạn
Nhà môi giới này không cho phép thay đổi ở các tài khoản hiện đang tồn tại. Vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để biết thêm thông tin.