Monitorujemy konkurencje, aby zapewnić najwyższe rabaty w sieci.
Ustaw rabaty|  IC Markets
1. Otwórz konto IC Markets
Otwierając konto za naszym pośrednictwem, będziesz handlować na niższych spreadach/prowizjach!
Płatności są naliczane i wysyłane automatycznie do 12 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rabaty zostały uzyskane.
For question "Were you referred by an Introducing Broker" answer "Yes" and enter the campaign code: Redukcja Spreadu/Prowizji- 10174, Miesięczny Rabat - 1516
2. Wybierz typ konta 1. Wybierz typ konta
3. Wprowadź numer konta 2.Wprowadź numer konta
Ten broker nie zezwala na dokonywanie zmian na istniejących kontach. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.