Binabantayan namin ang aming mga kakumpitensiya upang masigurado na inaalok namin ang pinakamataas na antas sa internet
Ayusin ang cash back |  IC Markets
Unang Hakbang. Magbukas ng IC Markets account
Sa pagbubukas ng account mula sa amin ikaw ay makikipagpalitan na may mas mababang spread/komisyon!
Ang mga bayad ay naka-credit at awtromatikong ipinapadala kada ika-12 na araw ng buwan na kasunod na nakuha ang cashback.
For question "Were you referred by an Introducing Broker" answer "Yes" and enter the campaign code: Pagbawas sa spread at komisyon- 10174, Buwanang cash back - 1516
Ikalawang Hakbang. Piliin ang tipo ng account Unang Hakbang. Piliin ang tipo ng account
Ikatlong Hakbang. Ilagay ang detalye ng iyong account. Ikalawang Hakbang. Ilagay ang detalye ng iyong account.
Ang broker na ito ay hindi pinahihintulutan ang pagbabago sa mga aktibong account. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa karagdagang impormasyon.