Bạn phải nhập một số hợp lệ
Bạn phải nhập một số hợp lệ

Máy tính pip chính xác cho các cặp tiền điện tử, ngoại hối, chỉ số và kim loại sử dụng tỷ giá thị trường trực tiếp, tiền tệ cơ sở tài khoản, kích thước lô và cặp giao dịch.

Pip là gì

Pip là gì

Trong ngoại hối, Pip có ý nghĩa là sự thay đổi giá nhỏ nhất có thể của một cặp tiền tệ, ngoại trừ phần nhỏ của một pip hay còn gọi là 'pipettes'.

Đối với hầu hết các cặp tiền tệ, 1 pip là 0,0001; đối với các cặp tiền tệ chứa đồng Yên Nhật như EUR/JPY thì 1 pip là 0,01. Khi giao dịch kim loại, 1 pip đối với Vàng và Bạc là 0,01.

Khi GBP/USD tăng từ 1,3925 lên 1,3926, mức thay đổi là 1 pip. Với định giá 5 chữ số, nếu GBP/USD tăng từ 1,39255 lên 1,39260 thì mức dịch chuyển là nửa pip.

Nhúng Máy tính Pip vào trang web của bạn

Các công cụ và máy tính của chúng tôi được thiết kế và xây dựng để giúp cộng đồng giao dịch hiểu rõ hơn các yếu tố và biến số có thể ảnh hưởng đến số dư tài khoản và giao dịch tổng thể của họ.

Bất kể nếu nhà đầu tư giao dịch thị trường Forex, hoặc bất kỳ công cụ tài chính nào khác, bộ công cụ và máy tính Forex tiện dụng hoàn hảo của chúng tôi được lập trình để hoạt động với bất kỳ dữ liệu nào được nhập.

Nếu bạn là một quản trị trang web và xem xét rằng công cụ/máy tính này có thể có giá trị gia tăng cho trang web của bạn, xin vui lòng sử dụng nó.

Các tiện ích nhúng có thể được sử dụng như nó là, hoặc nó có thể được cấu hình đầy đủ để phù hợp với màu sắc trang web của bạn. Khi bạn hài lòng với cài đặt, chỉ cần sao chép/dán mã cuối cùng để nhúng tiện ích công cụ/máy tính trên trang của bạn.