Chúng tôi giám sát các tổ chức cạnh tranh để đảm bảo chúng tôi luôn cung cấp những mức giá cao nhất xét về giá dòng.

Cuộc thi Giao dịch - Tranh tài với những người khác và giành giải thưởng TIỀN MẶT

Mô tả Cuộc thi Giải thưởng Người dự thi Ngày bắt đầu Ngày cuối Thảo luận Trạng thái Kết thúc Đăng ký Đăng ký
Vantage Markets ECN Cuộc thi Giao dịch Hàng tuần 33 - CHỈ XAUUSD
$1500.00 - 13 Người thắng cuộc 1032 25/09/2022 5:00:00 CH 30/09/2022 5:00:00 CH 9 bài đăng Chờ đợi để bắt đầu 27/09/2022 5:00:00 CH
Tham gia Ngay
IC Markets Cuộc thi Giao dịch Hàng tuần 32 - CHỈ FOREX
$1000.00 - 16 Người thắng cuộc 2059 18/09/2022 5:00:00 CH 23/09/2022 5:00:00 CH 29 bài đăng Đã kết thúc 20/09/2022 5:00:00 CH
Đã đóng
Global Prime ECN Cuộc thi Giao dịch Hàng tuần 31 - CHỈ FOREX
$1000.00 - 16 Người thắng cuộc 2024 11/09/2022 5:00:00 CH 16/09/2022 5:00:00 CH 25 bài đăng Đã kết thúc 13/09/2022 5:00:00 CH
Đã đóng
Global Prime ECN Cuộc thi Giao dịch Hàng tuần 30 - CHỈ FOREX
$1000.00 - 16 Người thắng cuộc 1865 04/09/2022 5:00:00 CH 09/09/2022 5:00:00 CH 43 bài đăng Đã kết thúc 06/09/2022 5:00:00 CH
Đã đóng
Tickmill Cuộc thi giao dịch hàng tuần 29
$2000 - 10 Người thắng cuộc 2696 21/08/2022 5:00:00 CH 02/09/2022 5:00:00 CH 75 bài đăng Đã kết thúc 29/08/2022 5:00:00 CH
Đã đóng
Global Prime ECN Cuộc thi Giao dịch Hàng tuần 28 - CHỈ FOREX
$1000.00 - 16 Người thắng cuộc 1803 14/08/2022 5:00:00 CH 19/08/2022 5:00:00 CH 50 bài đăng Đã kết thúc 16/08/2022 5:00:00 CH
Đã đóng
IC Markets Cuộc thi giao dịch hàng tuần 27
$2000.00 - 5 Người thắng cuộc 2381 01/08/2022 5:00:00 SA 12/08/2022 5:00:00 CH 39 bài đăng Đã kết thúc 08/08/2022 5:00:00 CH
Đã đóng
Vantage Markets ECN Cuộc thi giao dịch hàng tuần 25
$1500.00 - 6 Người thắng cuộc 1815 25/07/2022 5:00:00 SA 29/07/2022 5:00:00 CH 34 bài đăng Đã kết thúc 27/07/2022 5:00:00 CH
Đã đóng
IC Markets Cuộc thi giao dịch hàng tuần 24
$1000.00 - 16 Người thắng cuộc 1959 17/07/2022 5:00:00 SA 24/07/2022 5:00:00 CH 20 bài đăng Đã kết thúc 21/07/2022 5:00:00 SA
Đã đóng
Vantage Markets ECN Cuộc thi giao dịch hàng tuần 23
$1500.00 - 6 Người thắng cuộc 1721 11/07/2022 5:00:00 SA 15/07/2022 5:00:00 CH 53 bài đăng Đã kết thúc 13/07/2022 5:00:00 CH
Đã đóng