Balancer (V2) (Polygon) Đánh giá tổng thể

2,2
Được xếp hạng 190 trên 429 (Cryptocurrency Exchanges)
Đánh giá chung bắt nguồn từ sự tổng hợp các đánh giá ở nhiều hạng mục.
Đánh giá Trọng số
Độ phổ biến
3,3
3
Quy định
0,0
1
Thanh khoản
1,0
1
Xếp hạng về giá
Chưa được đánh giá
1
Tính năng
Chưa được đánh giá
1
Hỗ trợ Khách hàng
Chưa được đánh giá
1

Balancer (V2) (Polygon) Quy định / Bảo vệ tiền

Công ty này dường như không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan chính phủ nào tại thời điểm này.

Balancer (V2) (Polygon) Lưu lượng truy cập web

Website
app.balancer.fi
Số lượt truy cập hàng tháng tự nhiên 227.900 (100%)
Xếp hạng lưu lượng truy cập tự nhiên 156 trên 429 (Cryptocurrency Exchanges)
Số lượt truy cập hàng tháng có trả phí 0 (0%)
Tổng số lượt truy cập hàng tháng 227.900
Tỷ lệ thoát trang 34%
Các trang mỗi truy cập 2,33
Thời lượng truy cập trung bình 00:02:33

Balancer (V2) (Polygon) Hồ Sơ

Hạng mục Cryptocurrency Exchanges
Hạng mục Chính Cryptocurrency Exchanges

Balancer (V2) (Polygon) Các Đồng tiền Được hỗ trợ (31)

Các đồng tiền riêng lẻ được hỗ trợ hiện không được Balancer (V2) (Polygon) báo cáo.