Balancer (V2) (Polygon) Pangkalahatang marka

2.4
May ranggo na 146 sa 341 (Cryptocurrency Exchanges)
Ang kabuuang rating ay nakuha mula sa pinagsama-samang marka sa magkakaibang kategorya.
Rating Timbang
Popularidad
3.6
3
Regulasyon
0.0
1
Liquidity
1.0
1
Marka ng presyo
Hindi naka-rate
1
Mga Tampok
Hindi naka-rate
1
Customer Support
Hindi naka-rate
1

Balancer (V2) (Polygon) Mga Regulasyon / Proteksyon sa Pera

Lumalabas na sa oras na ito, hindi regulado ng alinmang tagapangasiwa sa gobyerno ang kumpanyang ito.

Balancer (V2) (Polygon) Traffic sa web

Mga website
app.balancer.fi
Organic na buwanang pagbisita 202,855 (100%)
Organic na ranggo ng traffic 121 sa 341 (Cryptocurrency Exchanges)
Binayaran na buwanang pagbisita 263 (0%)
Kabuuang buwanang pagbisita 203,118
Rate ng Pag-bounce 28%
Pahina sa bawat bisita 5.57
Karaniwang tagal ng pagbisita 00:05:31.0410000

Balancer (V2) (Polygon) Profile

Mga Kategorya Cryptocurrency Exchanges
Pangunahing Kategorya Cryptocurrency Exchanges

Balancer (V2) (Polygon) Mga Sinusuportahang Coin (42)

Kasalukuyang hindi inuulat ng Balancer (V2) (Polygon) ang mga indibidwal na sinusuportahang coin.

Calculator ng singil sa Balancer (V2) (Polygon)

Mga naka-pending na order Singil ng maker sa .1% --
Agarang Order Singil ng taker sa .2% --
I-embed < />