Balancer v2 (Polygon) Pangkalahatang marka

2.4
May ranggo na 124 sa 310 (Cryptocurrency Exchanges)
Ang kabuuang rating ay nakuha mula sa pinagsama-samang marka sa magkakaibang kategorya.
Rating Timbang
Popularidad
3.6
3
Regulasyon
0.0
1
Liquidity
1.0
1
Marka ng presyo
Hindi naka-rate
1
Mga Tampok
Hindi naka-rate
1
Customer Support
Hindi naka-rate
1

Balancer v2 (Polygon) dami

$694,687 24 oras na volume
47.10%
$690,046 24 oras na volume (Spot)

Balancer v2 (Polygon) Mga Regulasyon / Proteksyon sa Pera

Lumalabas na sa oras na ito, hindi regulado ng alinmang tagapangasiwa sa gobyerno ang kumpanyang ito.

Balancer v2 (Polygon) Traffic sa web

Mga website
app.balancer.fi
Organic na buwanang pagbisita 260,693 (100%)
Organic na ranggo ng traffic 107 sa 310 (Cryptocurrency Exchanges)
Binayaran na buwanang pagbisita 45 (0%)
Kabuuang buwanang pagbisita 260,738
Rate ng Pag-bounce 37%
Pahina sa bawat bisita 5.92
Karaniwang tagal ng pagbisita 00:06:57.3730000

Balancer v2 (Polygon) Profile

Mga Kategorya Cryptocurrency Exchanges
Pangunahing Kategorya Cryptocurrency Exchanges

Balancer v2 (Polygon) Mga Sinusuportahang Coin (37)

Kasama sa sumusunod na listahan ang mga token at coin na kasalukuyang sinusuportahan ng Balancer v2 (Polygon).

Tether USDT
USD Coin USDC
Uniswap UNI
Binance USD BUSD
Chainlink LINK
Wrapped Bitcoin WBTC
Dai DAI
Aave AAVE
SushiSwap SUSHI
Synthetix SNX
Telcoin TEL
Ankr ANKR
The Sandbox SAND
Render Token RNDR
Balancer BAL
Vulcan Forged PYR PYR
QuickSwap QUICK
Aavegotchi GHST
Beefy.Finance BIFI
AGA Token AGA
MASQ MASQ
WETH WETH
Wrapped Matic WMATIC
MAI MIMATIC
SocialGood SG
QiDao QI
DFX Finance DFX
Lido wstETH WSTETH
TETU TETU
Angle Protocol AGEUR
HumanDAO HDAO
Stader SD
Rainbow Token RBW
Sphere Finance SPHERE
Unicorn Milk UNIM
Quickswap[New] QUICK
BetSwirl BETS

Balancer v2 (Polygon) Mga Sinusuportahang Pair (169)

WMATIC/stMATIC
WMATIC/MATICX
USDC/GHST
USDC/UNIM
USDC/WETH
WMATIC/BAL
WMATIC/USDC
USDC/BAL
RBW/WETH
USDC/WETH
WMATIC/WETH
SD/MATICX
USDC/TEL
USDC/BUSD
TETU/USDC
WBTC/USDC
BUSD/USDT
USDC/TEL
USDC/WUSDR
WETH/BAL
WETH/BAL
WMATIC/SPHERE
USDC/TNGBL
DAI/USDT
USDC/TEL
USDC/DAI
USDC/WETH
BAL/TEL
WETH/DAI
USDC/TEL
USDC/DFX
WMATIC/USDC
USDC/USDT
USDC/BAL
TEL/DFX
USDC/LINK
MIMATIC/USDT
WMATIC/TEL
USDC/TEL
USDC/AAVE
USDC/TEL
WMATIC/MATICX
USDC/TEL
LINK/TEL
USDC/AAVE
WMATIC/MASQ
WBTC/USDC
USDC/WETH
WETH/TEL
USDC/USDT
USDC/WETH
USDC/BAL
LINK/WETH
WETH/AAVE
UNI/TEL
LINK/WETH
WMATIC/USDC
WMATIC/stMATIC
SAND/TEL
GHST/TEL
WBTC/WETH
USDC/RBW
WBTC/WETH
USDC/MASQ
USDC/MIMATIC
USDC/WETH
WETH/BAL
WETH/AAVE
WETH/BAL
USDC/SNX
BAL/AAVE
BAL/TEL
USDC/DAI
ankrMATIC/ANKR
TEL/DFX
BAL/AAVE
LINK/BAL
WMATIC/WETH
LINK/AAVE
USDC/FITT
WMATIC/WETH
WMATIC/USDC
WMATIC/BAL
QI/BAL
USDC/QI
WMATIC/SD
USDT/AAVE
SUSHI/TEL
RBW/UNIM
WMATIC/USDC
BAL/MIMATIC
WMATIC/USDT
USDC/USDT
WMATIC/DAI
JEUR/AGEUR
USDC/USDT
LINK/AAVE
SNX/WETH
LINK/BAL
WBTC/TEL
WMATIC/BAL
USDC/BAL
SD/BAL
QI/MIMATIC
WBTC/WETH
WMATIC/MIMATIC
WMATIC/USDT
WMATIC/USDC
USDC/QUICK
USDC/BAL
WETH/MIMATIC
WMATIC/QI
AAVE/TEL
UNI/USDT
WBTC/WETH
LINK/AAVE
SG/USDT
WMATIC/UNI
USDC/DAI
WMATIC/QUICK
WETH/AAVE
BAL/USDT
WMATIC/WETH
WMATIC/USDC
PYR/TEL
USDC/USDT
WMATIC/WETH
WMATIC/AAVE
WMATIC/QUICK
WMATIC/USDC
WETH/FRXETH
DAI/MIMATIC
WMATIC/BAL
HDAO/WETH
WETH/DAI
WMATIC/WETH
WMATIC/LINK
USDC/MIMATIC
WMATIC/USDC
LINK/WETH
WMATIC/WBTC
WMATIC/WETH
WMATIC/MIMATIC
USDC/WETH
WMATIC/stMATIC
USDC/WETH
WSTETH/WETH
WSTETH/USDC
WSTETH/MATICX
WSTETH/WMATIC
WSTETH/WMATIC
WSTETH/WETH
AGA/USDC
RNDR/DIMO
WMATIC/MATICX
WSTETH/MASQ
stMATIC/BETS
WBTC/WETH
WMATIC/MATICX
WMATIC/stMATIC
WSTETH/WETH
RBW/UNIM
WSTETH/WETH
WMATIC/LINK
AAVE/BIFI
AAVE/AGEUR
WMATIC/WETH
WETH/BAL
QUICK/AAVE

Calculator ng singil sa Balancer v2 (Polygon)

Mga naka-pending na order Singil ng maker sa .1% --
Agarang Order Singil ng taker sa .2% --
I-embed < />