Hoàn Tiền Mặt Nhiều Nhất
Chúng tôi giám sát các đối thủ cạnh tranh và luôn cung cấp mức hoàn tiền mặt cao nhất. Trong quan hệ hợp tác với CashBackForex
forex rebates

Điều đó hoạt động như thế nào

Khi bạn mở tài khoản môi giới thông qua chúng tôi, bên môi giới trả cho chúng tôi một phần lợi nhuận của khoản chênh lệch hoặc hoa hồng của họ cho mỗi giao dịch bạn thực hiện như khoản bồi thường khi giới thiệu khách hàng cho họ. Sau đó chúng tôi chia sẻ phần lợi thu nhập của mình cho bạn, trả cho bạn khoản giảm giá tiền mặt cho mỗi giao dịch mà bạn thực hiện như lời cảm ơn bạn vì đã đăng ký với chúng tôi. Các khoản lãi và điều kiện trao dịch vẫn giữ nguyên như khi bạn đã trực tiếp mở tài khoản với nhà môi giới. Khác biệt duy nhất là: khách hàng của chúng tôi kiếm được nhiều tiền hơn trên mỗi giao dịch, thực hiện giao dịch thông qua chúng tôi mang lại nhiều lợi nhuận hơn là mở trực tiếp với nhà môi giới.
Bắt Đầu Ngay Bây Giờ
1
Đăng Ký
2
Chọn nhà môi giới
3
Kiếm tiền sau mỗi giao dịch
Tại sao bạn nên sử dụng dịch vụ của chúng tôi?
Các Mức Giá Dòng Tốt Nhất
Chúng tôi giám sát các tổ chức cạnh tranh để đảm bảo chúng tôi luôn cung cấp những mức giá cao nhất xét về giá dòng.
Hoàn Tiền Mặt Ngay Lập Tức
Hoàn tiền mặt vào tài khoản người môi giới của bạn và giảm chênh lệch/hoa hồng tại các nhà môi giới được lựa chọn.
Trong Quan Hệ Hợp Tác với CashBackForex
Nhà cung cấp giảm giá ban đầu và phổ biến nhất.

Tính toán khoản hoàn tiền mặt của bạn

pip
USD
1
0,1
0,01
Các giao dịch
Hoàn Tiền
pip
700,00 $
Các phương thức thanh toán