بالاترین استرداد وجه
ما رقبا را تحت نظر داریم و همواره بالاترین نرخ استرداد وجه را ارائه می‌دهیم. در همکاری با CashBackForex.
forex rebates

رویه کار

وقتی یک حساب کارگزاری نزد ما باز کنید، کارگزاری بخشی از سود ناشی از اسپرد یا کارمزد را برای هر معامله‌ای که صورت می‌دهید به عنوان پاداشی در قبال ارجاع دادن مشتری به آنها برای ما پرداخت می‌کند. سپس ما بخش اعظم درآمدمان را با شما شریک می‌شویم و در ازای هر معامله‌ای که انجام می‌دهید، یک ریبیت نقدی به نشانه قدردانی از ثبت نام نزد ما به شما پرداخت می‌کنیم. شرایط اسپردها و انجام معامله تغییری نمی‌کند، گویی شما مستقیماً نزد کارگزار حساب باز کرده‌اید. تنها یک تفاوت دارد: شما که مشتری ما هستید وجه نقد بیشتری در هر معامله کسب می‌کنید؛ بدین ترتیب انجام معامله با ما در مقایسه با باز کردن حساب مستقیم نزد کارگزار، سوددهی بیشتری برایتان خواهد داشت.
هم‌اکنون شروع کنید
1
ثبت نام
2
کارگزاری را انتخاب کنید
3
در هر معامله، از استرداد وجه بهره‌مند شوید
چرا انتخاب ما؟
بهترین نرخ‌های موجود در اینترنت
ما رقبای خود را تحت نظر داریم تا اطمینان حاصل کنیم که همواره بالاترین نرخ‌های ریبیت را در اینترنت ارائه می‌دهیم.
استرارداد وجه آنی
استرداد وجه به حساب کارگزاری شما و تخفیف در اسپرد/کارمزد با کارگزاران منتخب.
در همکاری با CashBackForex
پرطرفدارترین و اصلی‌ترین ارائه‌دهنده ریبیت.

محاسبه استرداد وجه خود

پیپ
USD
لات‌ها
1
0/1
0/01
معاملات
استرداد وجه
پیپ
700/00$
روش‌های پرداخت