Chúng tôi giám sát các tổ chức cạnh tranh để đảm bảo chúng tôi luôn cung cấp những mức giá cao nhất xét về giá dòng.

Nhà môi giới ngoại hối theo quy định của CySEC | CySEC Forex Brokers

Danh sách các nhà môi giới ngoại hối được quản lý bởi CySEC (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp) tốt nhất, với giá cả và xếp hạng người dùng, tiền gửi tối thiểu, nền tảng giao dịch có sẵn, tiền tệ tài khoản và các loại tài sản.
nhà môi giới Đánh giá tổng thể Đánh giá khách hàng thực tế Khoản đặt cọc tối thiểu Các phương thức cấp tiền Nền tảng giao dịch Loại tiền của tài khoản Các nhóm tài sản b791f6c2-598f-4b15-a5be-6064141c44ff
IC Markets
4,9 Tuyệt vời
(336)
4,7 Tuyệt vời
200
Bank Wire BPAY Broker to Broker China Union Pay Credit Card FasaPay +6 More
MT4 MT5 WebTrader cTrader
AUD CAD CHF EUR GBP JPY +4 More
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng +3 More
edf91180-6589-40b6-8d95-5507766b9f7b
Tickmill
4,8 Tuyệt vời
(139)
4,8 Tuyệt vời
100
Bank Wire China Union Pay Credit/Debit Card FasaPay Neteller PayPal +10 More
MT4 MT5 WebTrader
EUR GBP PLN USD
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng +2 More
942722f9-9076-4ce4-a6e6-39e2f16e1eac
Eightcap
4,7 Tuyệt vời
100
Bank Wire Bitcoin BPAY China Union Pay Credit/Debit Card FasaPay +6 More
MT4 MT5
AUD CAD EUR GBP NZD SGD +1 More
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
3426c92f-130c-436b-94df-0a508bc1e46c
FxPro
4,6 Tuyệt vời
(47)
4,4 Tốt
100
Bank Wire Broker to Broker China Union Pay Credit/Debit Card Neteller PayPal +1 More
WebTrader MT4 cTrader MT5 Proprietary
AUD CHF EUR GBP JPY PLN +2 More
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +3 More
bc2bd6a4-fcd7-4a7f-8af8-7e100fb6a88e
LegacyFX
4,5 Tuyệt vời
500
Bank Wire Bitcoin Credit Card Litecoin Neteller Perfect Money +3 More
MT5 WebTrader
EUR GBP USD
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
2d5b06e7-cf7c-4c7a-bded-8c5fc5afd643
XM (xm.com)
4,5 Tuyệt vời
(138)
4,4 Tốt
5
Bank Wire Neteller Skrill (Moneybookers)
MT4 MT5 WebTrader
AUD CHF EUR GBP HUF JPY +5 More
Tương lai Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
67f90a82-2bfc-4bcc-aa70-dc96ec3b4701
IFC Markets
4,4 Tốt
1
Bank Wire China Union Pay Credit/Debit Card FasaPay Perfect Money Webmoney +2 More
MT4 MT5
EUR JPY USD BTC ETH
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +3 More
61f32a21-3d7e-40e9-9722-be1e7112f4ac
Pepperstone
4,4 Tốt
(88)
4,4 Tốt
200
Bank Wire BPAY China Union Pay Credit/Debit Card Neteller PayPal +3 More
cTrader MT4 MT5
AUD CAD CHF EUR GBP JPY +4 More
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +2 More
045cf6d4-9f76-4670-873b-6623234f6f99
GO Markets
4,3 Tốt
200
Bank Wire Credit/Debit Card FasaPay Neteller Skrill (Moneybookers)
MT4 MT5 WebTrader
AUD CAD CHF EUR GBP SGD +3 More
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
6a13825a-b484-4bbe-954e-514618a1ad5c
Errante
3,8 Tốt
50
Bank Wire Bitcoin CashU Credit/Debit Card Neteller Perfect Money +6 More
MT4 MT5
EUR USD
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
c0e6e6d9-7809-45c8-8ed3-b97677cdcbd5
RoboForex
4,8 Tuyệt vời
(87)
4,6 Tuyệt vời
0
AstroPay Bank Wire China Union Pay Credit Card Giropay iDeal +20 More
MT4 MT5 WebTrader cTrader Proprietary
EUR GLD USD CZK CNY
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
4b078239-6a99-41ae-b16e-a78cd3b51640
XTB
4,7 Tuyệt vời
1
MT4
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +2 More
52e51594-93f5-44aa-ae7d-6e169fe600a0
eToro
4,6 Tuyệt vời
1
Bank Wire Credit/Debit Card iDeal Neteller PayPal POLi +5 More
Proprietary
USD
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
7d144a99-2a44-4548-905a-d5c9a43b9d51
FP Markets
4,6 Tuyệt vời
(30)
4,6 Tuyệt vời
100
Bank Wire BPAY Broker to Broker Credit/Debit Card FasaPay Neteller +5 More
MT4 MT5 WebTrader
AUD CAD CHF EUR GBP JPY +3 More
Ngoại Hối Kim loại
482389fa-1ed3-4852-b477-a92d6b2663a7
ThinkMarkets
4,5 Tuyệt vời
(26)
4,6 Tuyệt vời
0
Bank Wire China Union Pay Credit/Debit Card Neteller PayPal Perfect Money +4 More
MT4 MT5 Proprietary
AUD CAD CHF EUR GBP JPY +4 More
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +4 More
21ea358b-3a33-4326-89aa-110c279a1024
LiteFinance
4,5 Tuyệt vời
(17)
4,4 Tốt
50
Bank Wire CashU EgoPay FasaPay Neteller OKPay +11 More
MT4 MT5 Proprietary
CHF EUR RUB USD
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
4688c185-d212-415c-afac-cacaa2fe3709
EasyMarkets
4,5 Tuyệt vời
100
Bank Wire China Union Pay Credit/Debit Card Giropay iDeal Neteller +4 More
MT4
AUD CAD CHF EUR GBP JPY +12 More
Ngoại Hối Các chỉ số
6728725f-f12c-4885-92a4-d7c339ae402e
OBRInvest
4,5 Tuyệt vời
250
MT4
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
941a1378-5d52-4617-9c27-2d55f7a92a46
TFXI
4,5 Tuyệt vời
100
MT4
Ngoại Hối Kim loại
40beb9b8-cabd-46f7-90af-a2381c2ad7fa
Admirals (Admiral Markets)
4,5 Tuyệt vời
(1)
4,0 Tốt
100
AstroPay Bank Wire Bitcoin Credit/Debit Card iDeal Neteller +8 More
MT4 WebTrader MT5
AUD CHF EUR GBP HUF PLN +8 More
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng +4 More
cb4ee2b1-a131-4141-8abf-a3224034fa99
Pacific Union
4,5 Tuyệt vời
100
MT4 WebTrader
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
d4ecc246-2dc2-4de3-9d33-85fdca141199
Trade
4,4 Tốt
100
MT4 WebTrader
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Kim loại +1 More
d3fcf802-0a0d-4f68-8ebd-883f51a0292c
FBS
4,4 Tốt
1
MT4 MT5
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
ed89b0be-aeef-41a9-9643-5beb587856d4
FXOpen
4,4 Tốt
(36)
4,1 Tốt
10
Bank Wire Bitcoin China Union Pay FasaPay IntellectMoney Litecoin +10 More
MT4 MT5 WebTrader
AUD CHF EUR GBP GLD JPY +7 More
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử
50e66178-7c66-40af-be82-d5b6a480555e
Just2Trade.online
4,3 Tốt
100
MT4 MT5
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +2 More
c98ce4e4-842d-4b67-b1c1-fcd0f3a44548
Skilling
4,3 Tốt
100
cTrader MT4
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
572989cd-097a-4e86-8787-9f1a3d781082
Axia Investments
4,3 Tốt
250
MT5 WebTrader
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
32672278-bc71-4962-b362-72777f906f4b
CFI Financial
4,3 Tốt
1
cTrader MT5
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
a489548c-a81e-476e-a462-5d3763edcc49
Windsor Brokers
4,2 Tốt
(1)
5,0 Tuyệt vời
100
Bank Wire Credit/Debit Card Neteller Skrill (Moneybookers) Webmoney
MT4 WebTrader
EUR GBP USD
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại
0ed8c488-612c-410e-80be-c347e3f6522c
Fondex
4,2 Tốt
0
cTrader
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
c0aafa24-455b-427b-a46c-0939bc7ae4a3
FXView
4,2 Tốt
5
MT4 MT5
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
0636023e-218a-42b2-99d0-105db2caa5e7
NAGA
4,2 Tốt
0
Bank Wire Giropay Neteller Skrill (Moneybookers) Trustly Dash +1 More
MT4
EUR GBP PLN USD BTC ETH
Tương lai Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
bd823775-0b96-421a-bd9a-73397f45a75b
Traders Trust
4,2 Tốt
(1)
5,0 Tuyệt vời
50
Bank Wire Bitcoin China Union Pay Credit Card FasaPay Neteller +4 More
MT4 WebTrader
EUR GBP JPY USD
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại
de4655ec-d644-4096-a9b8-1af1763337f3
AMP Global
4,2 Tốt
100
MT5
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +2 More
02ddc1e4-2676-49e1-a9f0-64d936c62d57
FxPrimus
4,1 Tốt
(10)
4,3 Tốt
5
Bank Wire Bitcoin China Union Pay Credit/Debit Card FasaPay Giropay +6 More
cTrader MT4 MT5 WebTrader
EUR GBP PLN SGD USD ZAR
Ngoại Hối Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Kim loại
5029bf54-d304-41cd-9a48-2172bb6dc969
Capital.com
4,1 Tốt
20
WebTrader
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
e2305af9-b4ba-4d3c-a47b-a7a7361203ca
ForexTB
4,1 Tốt
250
MT4
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
ebe4984d-39f6-4f34-8a68-2f32bd6715fa
FXCC
4,1 Tốt
100
MT4
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +2 More
d7d580c2-28c3-4bb4-943a-46aea5363a6a
Lirunex
4,1 Tốt
25
MT4
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
0dde0134-3e99-4a8c-baf0-f3cf976f77f5
InstaForex
4,1 Tốt
(28)
3,5 Tốt
1
Bank Wire Bitcoin CashU China Union Pay EgoPay Filspay +6 More
MT4 MT5
EUR RUB USD
Tương lai Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +2 More
afa3eeb3-bdea-42a7-b52e-c022572d4a64
Markets.com
4,0 Tốt
100
Bank Wire Credit Card Neteller Skrill (Moneybookers) Webmoney
MT4 WebTrader
AUD CAD EUR GBP JPY PLN +1 More
Ngoại Hối Các chỉ số
ce0b4445-b50b-4498-9483-49e52d994f03
ETX Capital
4,0 Tốt
100
MT4
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
5b365b58-07b6-4960-9cdf-dd9a3ce6bd79
Purple Trading
4,0 Tốt
100
cTrader MT4
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
a81cdfb2-d00e-4193-995c-2bd6a0b4115d
TeleTrade.eu
3,9 Tốt
100
MT4 MT5 WebTrader
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
9992aa5b-fce9-437c-838d-5d852c42595a
Top FX
3,9 Tốt
1
cTrader MT4
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
87214500-8c9f-462e-9f22-f568ca2a8a52
JFD Bank
3,9 Tốt
500
MT4 MT5
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số trái phiếu Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử +1 More
23a9e6d3-ed35-4f96-96a9-f9ade71112c2
Squared Financial
3,9 Tốt
250
MT4 MT5
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
1facac03-0fad-48f0-9774-93e7e95279cf
Alvexo
3,8 Tốt
500
MT4
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
72a490ae-8bee-41e6-9ab8-37d992b7b745
Trade FW
3,8 Tốt
250
MT4 WebTrader
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
81619f50-fbc5-4558-b2cf-f5dcd2d52acd
IQ Option
3,8 Tốt
10
Ngoại Hối Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định Các chỉ số Dầu khí / Năng lượng Tiền điện tử Kim loại +1 More
6545a434-294e-4e18-8e08-447d013d3ab5
HTML Comment Box is loading comments...