Chúng tôi giám sát các tổ chức cạnh tranh để đảm bảo chúng tôi luôn cung cấp những mức giá cao nhất xét về giá dòng.
Thiết lập hoàn lại tiền mặt |  Exness
Bước 1.Mở một tài khoản Exness
Hoàn tiền mặt được ghi có trực tiếp vào tài khoản người môi giới của bạn hàng ngày.

Existing Account Holders:

    1. Contact Exness Support to place your Personal Area under our IB link:

            https://one.exness-track.com/a/uku889th - Monthly Cash Back
                                       OR
            https://one.exness-track.com/a/0w83xkl7m9 - Paid Direct to Your Broker Account

    2. After transfer is complete, open a new trading account

Bước 2. Chọn loại tài khoản Bước 1. Chọn loại tài khoản
Bước 3. Chọn nền tảng giao dịch Bước 2. Chọn nền tảng giao dịch
Bước 4. Nhập chi tiết tài khoản của bạn Bước 3. Nhập chi tiết tài khoản của bạn
Nhà môi giới này không cho phép thay đổi ở các tài khoản hiện đang tồn tại. Vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để biết thêm thông tin.