เราเฝ้าติดตามดูคู่แข่งและเสนออัตราเงินคืนที่ดีที่สุดเสมอ เราร่วมมือกับ cashbackforex.com
NAGA รีเบต | เราให้ข้อเสนอที่ดีกว่าที่อื่น

เงินคืน NAGA สูงที่สุด

คะแนนที่ให้บน Fxverify
คะแนนจากผู้ใช้
(1)
อัตราเงินคืน
มีการชำระรีเบตตามสถานะปิด เว้นเสียแต่ว่าได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 1 ล็อต = หน่วยของค่าเงินพื้นฐาน 100,000 หน่วยที่ซื้อขาย

  IRON BRONZE SILVER GOLD DIAMOND CRYSTAL
ฟอเร็กซ์$5.00 ต่อล็อต$4.00 ต่อล็อต$3.00 ต่อล็อต
ฟิวเจอร์สสูงสุดถึง $8.33 ต่อล็อตสูงสุดถึง $6.67 ต่อล็อตสูงสุดถึง $5.00 ต่อล็อต
โลหะสูงสุดถึง $8.33 ต่อล็อตสูงสุดถึง $6.67 ต่อล็อตสูงสุดถึง $5.00 ต่อล็อต
ดัชนีสูงสุดถึง $0.09 ต่อล็อตสูงสุดถึง $0.07 ต่อล็อตสูงสุดถึง $0.06 ต่อล็อต
สกุลเงินดิจิทัลสูงสุดถึง $1.04 ต่อล็อตสูงสุดถึง $0.83 ต่อล็อตสูงสุดถึง $0.63 ต่อล็อต
ตัวเลือกการชำระเงิน
เงินคืนต่อเดือน
เราจะชำระเงินโดยอัตโนมัติทุกวันที่ 12 ของเดือนหลังจากเดือนที่คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน
  IRON
ฟอเร็กซ์ $5.00 ต่อล็อต
ฟิวเจอร์ส สูงสุดถึง $8.33 ต่อล็อต
โลหะ สูงสุดถึง $8.33 ต่อล็อต
ดัชนี สูงสุดถึง $0.09 ต่อล็อต
สกุลเงินดิจิทัล สูงสุดถึง $1.04 ต่อล็อต
ตัวเลือกการชำระเงิน
เงินคืนต่อเดือน
เราจะชำระเงินโดยอัตโนมัติทุกวันที่ 12 ของเดือนหลังจากเดือนที่คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน
  BRONZE
ฟอเร็กซ์ $5.00 ต่อล็อต
ฟิวเจอร์ส สูงสุดถึง $8.33 ต่อล็อต
โลหะ สูงสุดถึง $8.33 ต่อล็อต
ดัชนี สูงสุดถึง $0.09 ต่อล็อต
สกุลเงินดิจิทัล สูงสุดถึง $1.04 ต่อล็อต
ตัวเลือกการชำระเงิน
เงินคืนต่อเดือน
เราจะชำระเงินโดยอัตโนมัติทุกวันที่ 12 ของเดือนหลังจากเดือนที่คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน
  SILVER
ฟอเร็กซ์ $5.00 ต่อล็อต
ฟิวเจอร์ส สูงสุดถึง $8.33 ต่อล็อต
โลหะ สูงสุดถึง $8.33 ต่อล็อต
ดัชนี สูงสุดถึง $0.09 ต่อล็อต
สกุลเงินดิจิทัล สูงสุดถึง $1.04 ต่อล็อต
ตัวเลือกการชำระเงิน
เงินคืนต่อเดือน
เราจะชำระเงินโดยอัตโนมัติทุกวันที่ 12 ของเดือนหลังจากเดือนที่คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน
  GOLD
ฟอเร็กซ์ $5.00 ต่อล็อต
ฟิวเจอร์ส สูงสุดถึง $8.33 ต่อล็อต
โลหะ สูงสุดถึง $8.33 ต่อล็อต
ดัชนี สูงสุดถึง $0.09 ต่อล็อต
สกุลเงินดิจิทัล สูงสุดถึง $1.04 ต่อล็อต
ตัวเลือกการชำระเงิน
เงินคืนต่อเดือน
เราจะชำระเงินโดยอัตโนมัติทุกวันที่ 12 ของเดือนหลังจากเดือนที่คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน
  DIAMOND
ฟอเร็กซ์ $4.00 ต่อล็อต
ฟิวเจอร์ส สูงสุดถึง $6.67 ต่อล็อต
โลหะ สูงสุดถึง $6.67 ต่อล็อต
ดัชนี สูงสุดถึง $0.07 ต่อล็อต
สกุลเงินดิจิทัล สูงสุดถึง $0.83 ต่อล็อต
ตัวเลือกการชำระเงิน
เงินคืนต่อเดือน
เราจะชำระเงินโดยอัตโนมัติทุกวันที่ 12 ของเดือนหลังจากเดือนที่คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน
  CRYSTAL
ฟอเร็กซ์ $3.00 ต่อล็อต
ฟิวเจอร์ส สูงสุดถึง $5.00 ต่อล็อต
โลหะ สูงสุดถึง $5.00 ต่อล็อต
ดัชนี สูงสุดถึง $0.06 ต่อล็อต
สกุลเงินดิจิทัล สูงสุดถึง $0.63 ต่อล็อต
ตัวเลือกการชำระเงิน
เงินคืนต่อเดือน
เราจะชำระเงินโดยอัตโนมัติทุกวันที่ 12 ของเดือนหลังจากเดือนที่คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน
โปรโมชัน
ไม่มีโปรโมชันอยู่ในขณะนี้
ผู้กำกับดูแล

ดำเนินงานอย่างไร

เมื่อคุณเปิดบัญชีนายหน้ากับเรา นายหน้าก็จะนำกำไรที่ได้จากค่าสเปรดหรือค่าคอมมิชชั่นมาให้เราส่วนหนึ่ง ทุกครั้งที่คุณซื้อขาย เพื่อตอบแทนที่แนะนำลูกค้ามาให้ แล้วเราก็จะแบ่งปันรายได้ส่วนใหญ่ให้กับคุณ โดยการชำระรีเบตเป็นเงินสดให้คุณทุกครั้งที่คุณดำเนินการซื้อขาย เพื่อตอบแทนที่คุณลงทะเบียนกับเรา เงื่อนไขเกี่ยวกับสเปรดและการซื้อขายของคุณยังคงเหมือนเดิม เสมือนหนึ่งว่าคุณเปิดบัญชีกับนายหน้าโดยตรง ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวก็คือในฐานะลูกค้าของเรา คุณก็จะได้เงินสดเพิ่มเติมทุกครั้งที่ซื้อขาย และได้กำไรเยอะกว่าการเปิดบัญชีกับนายหน้าโดยตรง

คำนวณเงินคืนของคุณ

pips
USD
ล็อต
1
0.1
0.01
การซื้อขาย
เงินคืน
pips
$700.00


ฉันจะถูกเรียกเก็บค่าสเปรดหรือค่าคอมมิชชั่นสูงขึ้นไหม

ไม่ หากคุณมีข้อสงสัย เราขอแนะนำให้คุณสอบถามจากนายหน้าโดยตรง

ฉันจะได้รับเงินคืนสำหรับการซื้อขายที่ขาดทุนหรือไม่

ใช่

คุณสามารถเข้าถึงบัญชีของฉันได้ไหม

ไม่

What Are NAGA Rebates?

NAGA rebates reduce the spread or transaction cost paid by a trader for each lot or fraction of a lot traded at NAGA. In general, forex rebates can come in several different forms depending on each broker:
  • A pricing reduction made directly to the spread or commission cost.
  • A cash payment paid into the trader's account, typically daily.
  • A monthly cash payment made to the trader's selected payment method such as Paypal, bank wire, etc.

Which NAGA rebate program is the best?

Our business model and theme is offering the highest rebate rates at every popular forex broker. We do this by adjusting our rates whenever we find a competitor offering more. We work with cashbackforex.com, the original and leading provider of forex rebates in order to provide top notch support and services. In addition, due to being the industry leader in client volume they have negotiated the highest commission rates and thus we can easily beat competitor rates. We also offer higher rebate rates than cashbackforex.com.

Will my NAGA spreads increase?

There may be a few scammy forex rebate providers out there that do this but we do not. It would be deceptive, unethical, and totally against our business model, not to mention customers would quickly catch on and write horrible reviews! The easiest way to alleviate such a concern is just ask customer support at NAGA.

How can it be better to work through a 'middle-man' than just working directly with NAGA?

NAGA rebates are similar in nature to a credit card rewards program. Let’s take a Visa credit card for example. When a consumer purchases something using a credit card the vendor incurs a fee of between 1.5% – 3% which they pay to Visa. Many consumers are enrolled in a credit card rewards program and receive approximately 1% cashback reward on any credit card purchase they make. Is it free money? Yes and no. It’s money the consumer would not have received if they were not signed up with the rewards program, however it’s paid for out of fees charged to the vendor who will naturally build such fees into the cost of their products.

A forex rebate provider typically has a contractual relationship with a number of different forex brokers and earns a commission for each trade placed by a trader they refer to the forex broker. The marketing benefits afforded to forex brokers by such a system are substantial, from actual referred clients to branding, added search engine visibility, etc. The rebate provider then pays the client a cash rebate from the commission they earn from the forex broker.

Are NAGA rebates worth the effort?

The biggest obstacle to any forex trader is the cost of the transaction. It may seem small, but in fact it’s the biggest factor that gives the trader less than a 50% chance of winning any particular trade. This seemingly small cost can be devastating when compounded, and in the long term if the trader relies on luck alone they are sure to continually lose on their investment. NAGA rebates reduce the cost of the transaction and increases a trader’s probability of winning. Still, a trader must rely on their trading skill to close the remainder of the gap.

Why don't you offer more forex rebate brokers?

We have chosen to focus on the more reliable, competitive and trustworthy brokers. If we were to add every forex broker that approached us we would have at least several hundred. Currently we have a relationship with all of the most popular broker’s across the globe. As a customer-focused company our paramount concern is that we send clients to broker’s where they will be able to withdraw their funds easily when the time comes; and experience fair trading conditions and good customer service.

โปรไฟล์
NAGA
NAGA Group and its entities are regulated by several EU financial licenses, German Stock Exchange (Deutshe Borse AG), Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), are bound by the European “Markets in Financial Instruments Directive” (MiFid) and are committed to the highest ethical standards.NAGA's experienced team of traders and financial market professionals have one goal: To provide all clients with the best trading solution you can think of. For this, they constantly extend the limits of what you can expect from them in a way unprecedented in the brokerage industry. State of the art technology ensures safety and integrity of your personal information. At NAGA, all clients enjoy the same fair and ethical trading conditions regardless of their personal or trading background.
ชื่อบริษัท NAGA CAPITAL LTD
ปีที่ก่อตั้ง 2015
สำนักงานใหญ่ ประเทศไซปรัส
ที่ตั้งของสำนักงาน ประเทศไซปรัส, ประเทศเยอรมัน
สกุลเงินของบัญชี EUR, GBP, PLN, USD, BTC, ETH
ภาษาที่รองรับ ชาวจีน, อังกฤษ, เยอรมัน, ภาษาฮินดี, ฮังการี, ชาวอินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น, ขัด, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, ไทย, เวียตนาม, สาธารณรัฐเช็ก
วิธีจัดหาเงินทุน Bank Wire, Credit/Debit Card, Giropay, Neteller, Skrill (Moneybookers), Trustly, Dash, Bitcoin Cash, Ethereum
ตราสารทางการเงิน ฟอเร็กซ์, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ, ฟิวเจอร์ส
ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ใช่
บัญชีที่แยกกัน ใช่
บัญชีอิสลาม ใช่
รับลูกค้าอเมริกัน ไม่
รับลูกค้าญี่ปุ่น ไม่
เดโมที่ไม่มีวันหมดอายุ ใช่
บัญชีที่มีภาระดอกเบี้ย ไม่
ซื้อขายผ่านระบบ API ใช่
ประเภทบัญชี

  IRON BRONZE SILVER GOLD DIAMOND CRYSTAL
เลเวอเรจสูงสุด30:1
สเปรดทั่วไป1.2-1.30.80.3
แพลตฟอร์มบนมือถือNaga Trader Apps
แพลตฟอร์มการซื้อขายMT4, Naga Trader web
ประเภทสเปรดVariable Spread
เงินฝากขั้นต่ำ0100050002000050000100000
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด0.01
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคาใช่ไม่ใช่
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ใช่ไม่ใช่
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ใช่ไม่ใช่
บัญชีอิสลามใช่-ใช่
  IRON
เลเวอเรจสูงสุด 30:1
สเปรดทั่วไป 1.2-1.3
แพลตฟอร์มการซื้อขาย MT4Naga Trader web
แพลตฟอร์มบนมือถือ Naga Trader Apps
ประเภทสเปรด Variable Spread
เงินฝากขั้นต่ำ 0
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด 0.01
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา ใช่
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ ใช่
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ ใช่
บัญชีอิสลาม ใช่
  BRONZE
เลเวอเรจสูงสุด 30:1
สเปรดทั่วไป 1.2-1.3
แพลตฟอร์มการซื้อขาย MT4Naga Trader web
แพลตฟอร์มบนมือถือ Naga Trader Apps
ประเภทสเปรด Variable Spread
เงินฝากขั้นต่ำ 1000
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด 0.01
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา ใช่
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ ใช่
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ ใช่
บัญชีอิสลาม ใช่
  SILVER
เลเวอเรจสูงสุด 30:1
สเปรดทั่วไป 1.2-1.3
แพลตฟอร์มการซื้อขาย MT4Naga Trader web
แพลตฟอร์มบนมือถือ Naga Trader Apps
ประเภทสเปรด Variable Spread
เงินฝากขั้นต่ำ 5000
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด 0.01
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา ไม่
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ ไม่
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ ไม่
บัญชีอิสลาม ใช่
  GOLD
เลเวอเรจสูงสุด 30:1
สเปรดทั่วไป 1.2-1.3
แพลตฟอร์มการซื้อขาย MT4Naga Trader web
แพลตฟอร์มบนมือถือ Naga Trader Apps
ประเภทสเปรด Variable Spread
เงินฝากขั้นต่ำ 20000
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด 0.01
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา ใช่
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ ใช่
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ ใช่
บัญชีอิสลาม ใช่
  DIAMOND
เลเวอเรจสูงสุด 30:1
สเปรดทั่วไป 0.8
แพลตฟอร์มการซื้อขาย MT4Naga Trader web
แพลตฟอร์มบนมือถือ Naga Trader Apps
ประเภทสเปรด Variable Spread
เงินฝากขั้นต่ำ 50000
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด 0.01
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา ใช่
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ ใช่
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ ใช่
  CRYSTAL
เลเวอเรจสูงสุด 30:1
สเปรดทั่วไป 0.3
แพลตฟอร์มการซื้อขาย MT4Naga Trader web
แพลตฟอร์มบนมือถือ Naga Trader Apps
ประเภทสเปรด Variable Spread
เงินฝากขั้นต่ำ 100000
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด 0.01
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา ใช่
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ ใช่
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ ใช่
บัญชีอิสลาม ใช่
คะแนนโดยรวมคือคะแนนเฉลี่ยที่ผู้เชี่ยวชาญจาก 4 สาขาของเราให้
การตั้งราคา
3 / 5
การควบคุม
5 / 5
ความนิยม
3 / 5
คะแนนจากผู้ใช้
3 / 5
ที่มา: fxverify.com > naga