คุณจะต้องกรอกตัวเลขที่ถูกต้อง
 
คุณจะต้องกรอกตัวเลขที่ถูกต้อง

Pip คืออะไร

Pip คืออะไร

Pip (price increment) ใน Forex หมายถึง การเปลี่ยนแปลงราคาน้อยที่สุดที่คู่สกุลเงินหนึ่ง ๆ สามารถทำได้ ยกเว้นสำหรับเศษส่วนของ Pip หรือ 'pipettes'

สำหรับคู่สกุลเงินส่วนใหญ่ 1 Pip คือ 0.0001 สำหรับคู่สกุลเงินเยนญี่ปุ่น เช่น EUR/JPY 1 pip คือ 0.01 เมื่อซื้อขายโลหะ 1 pip สำหรับแร่ทองและแร่เงินคือ 0.01

เมื่อ GBP/USD เพิ่มขึ้นจาก 1.3925 เป็น 1.3926 หมายถึงเปลี่ยนแปลง 1 pip สำหรับการทำราคาที่มีตัวเลข 5 หลัก หาก GBP/USD เพิ่มขึ้นจาก 1.39255 เป็น 1.39260 หมายถึงมีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงครึ่ง pip