Binabantayan namin ang aming mga kakumpitensiya upang masigurado na inaalok namin ang pinakamataas na antas sa internet
Ayusin ang cash back |  XM Group
Unang Hakbang. Magbukas ng XM Group account
Ang mga bayad ay naka-credit at awtromatikong ipinapadala kada ika-12 na araw ng buwan na kasunod na nakuha ang cashback.
Ang cash back ay direktang naka-credit sa iyong XM MyWalllet. Ang pakikipagpalitan sa Biyernes hanggang Lunes ay naka-credit sa susunod na huwebes. Ang pakikipagpalitan sa Martes hanggang Huwebes ay naka-credit sa susunod na Martes.
Existing accounts cannot be transferred. To receive cashback, click a link above and then login to your XM client area and open a new sub account.

*Not available for EEA, Liechtenstein and Iceland clients.
Ikalawang Hakbang. Piliin ang tipo ng account Unang Hakbang. Piliin ang tipo ng account
Ikatlong Hakbang. Ilagay ang detalye ng iyong account. Ikalawang Hakbang. Ilagay ang detalye ng iyong account.
Ang broker na ito ay hindi pinahihintulutan ang pagbabago sa mga aktibong account. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa karagdagang impormasyon.