Binabantayan namin ang aming mga kakumpitensiya upang masigurado na inaalok namin ang pinakamataas na antas sa internet
Ayusin ang cash back |  HFM
Unang Hakbang. Magbukas ng HFM account
RO: Direct to broker account (After $5) - Description
Iki-credit at awtomatikong ipapadala ang bayad pagdating ng ika-12 araw ng buwan para sa mga trade kung saan naipon ang cashback mula sa una hanggang sa huling araw ng nakaraang buwan.
Existing account holders - Login to 'myHF', open a new trading account and enter the Introducing Broker ID:

Bayad na Direkta sa Iyong Broker Account-     HFM SV: 40533     |    HFM ZA: 10040533

Buwanang cash back -    HFM SV : 13943     |    HFM ZA: 10013943

*HFM limits clients to 5 accounts unless more are requested.
Ikalawang Hakbang. Piliin ang tipo ng account Unang Hakbang. Piliin ang tipo ng account
Hakbang 3. Piliin ang trading platform Hakbang 2. Piliin ang trading platform
4 Hakbang. Ilagay ang detalye ng iyong account. 3 Hakbang. Ilagay ang detalye ng iyong account.
Ang broker na ito ay hindi pinahihintulutan ang pagbabago sa mga aktibong account. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa karagdagang impormasyon.